Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

  

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2021

Таджикистан

Std Rpd Blz  T Fio                   Yb   
                           
2622 2671 2665 g Amonatov, Farrukh            1978  
2296 2271 2365 m Isaev, Jamshed              1967  
2242 2392 2345 f Djuraev, Sokhib             1990 i 
2277 2225 2191 f Ibrohimov, Ikrom             1992 i 
2399 2411 2190 m Khusenkhojaev, Muhammad         1987  
2222 2145 2186 f Karimov, Alisher             1997  
2255 2201 2141  Khusenkhojaev, Mustafokhuja       1998  
2224 2130 2110  Kabilov, Amin              1996  
1892 1981 2024  Nazarov, Daler              1983  
2256  - 1967 f Safoev, Zarif              1989 i 
1990 1847 1932  Karamshoev, Shafik            1998  
2066 2069 1905  Nasriddinzoda, Marvorii         1993 iw
1877 1911 1861 wf Antonova, Nadezhda            1988 w
1872 1842 1817  Gafurov, Khushbakht           1991 i 
  - 1456 1796  Vatanov, Khurshed            1969  
1753 1814 1775  Shukurov, Saodiddin           1977 i 
  - 2154 1749  Munavvarov, Kurush            1987  
1837 1676 1737  Hotami, Mutriba             1997 w
1874 1747 1734  Yunusov, Mukhammad            1999  
1550 1675 1653  Antonova, Lidiya             1955 w
1518 1513 1603  Hotami, Sino               2001 i 
1617 1558 1560  Sarkhadov, Ibrakhim           1957  
1637 1379 1513  Kandakov, Mehrbakhsh           2005  
1312 1421 1483  Ilhomzoda, Maryam            2002 w
1309 1495 1470  Ashurov, Ibrokhim            2009  
  - 1748 1397  Bozorali, Davron             2000  
1922 1537 1379  Sharifov, Mekhriddin           2004  
1875 1476 1369  Ilkhomi, Jaloliddin           2007  
1568 1346 1344  Saidova, Rukhshona            2004 w
1788 1302 1278  Abrorova, Sabrina            2006 w
1136 1130 1261  Fayzieva, Darina             2006 w
1130 1050 1060  Kodiri, Pairavi             2011  
1090  - 1060  Raupov, Mazbutjon            2008 i 

Статистика Таджикистан на 01.04.2021


 

Добавить в закладки